ARAwin

Andhøy har utviklet ARAwin løsningen for dagligvareleverandører kontinuerlig i takt med bransjens behov i over 20 år.

Løsningen gir effektiv styring av salgsressurser og aktuelle beslutningsdata.

ARAwin er en plattform for full elektronisk utveksling av dokumentasjon til butikk, salgsteam og selger.

ARAwin er salgsstøttesystemet hvor du faktisk vil kjenne igjen hverdagen din og hvor alt er tilrettelagt for å følge hver enkelt butikks utvikling.

Verktøyet støtter salgsledere på alle nivåer i praktisk planlegging og styring av sin organisasjon.

Teamledere, selgere, salgsfremmere benytter nettbrett som sitt hovedverktøy for daglig, praktisk løsning av oppgavene sine. Her får de oversikt over aktivitetene og her gjør de alle registreringer. Nettbrettet med ARAwin samhandler med de andre dataverktøyene i din bedrift.

I stedet for å måtte forholde seg til mange forskjellige programmer, skjer alt i én app med et enkelt og oversiktlig brukergrensesnitt. Navnet på appen er Metro, den gir deg salgsflyt!

ARAwin vil forenkle og effektivisere hverdagen slik at salgsledelse og selgere kan bruke tiden på salg og tilrettelegging – ikke på tidkrevende datasystemer.

ARAwin kan enten integreres med dagligvarebransjens sentrale kunderegister og salgsdata fra Trade Solution eller egne register og data.

Calendar-alt-128x128

Besøksplanlegging

Utnytt selgerne optimalt og rett innsatsen dit potensialet er størst.
Ikke gå glipp av muligheter – få et effektivt verktøy for besøksplanlegging og bygging av salgsområder. Overhold kjedeforpliktelser.

Search 128x128

Innsikt og rapporter

Gå for lønnsomhet med et verktøy som er skreddersydd for salgsjobben og ikke alt mulig annet. Ta ut rapporter og få innsikt basert på fakta, ikke antagelser. Prioritér de lønnsomme kundene og produktene. Dyrk frem god praksis. Rapporter videre på enkel måte.

Layers-128x128

Rydd plass for salg

Fyll dagen med spennende salgsarbeid og arbeidsglede. Bli kvitt tidstyvene og energitapperne. Få ryddet plass til å drive salg og kundeservice. Oppnå salgsmål i stedet for å bli fanget av papirarbeid. Få hjelp av verktøyet til å stille forberedt og godt informert så du kan tilpasse salgsfremstøtet ditt til hver enkelt kunde.

iPad-128x128

Alt koblet sammen på nettbrett

Kundeinformasjon, e-post, kjørebok, kampanjeinformasjon, bransjeregister, ordre, returer – alt er koblet sammen i nettbrettappen SatellittMetro. Få gjort det du skal når du skal – uten å være dataspesialist. Appen virker også uten nettforbindelse.

Komplett leveranse for mobil salgsstyrke!

Overlat det tekniske til oss!
– vi leverer og klargjør ditt nettbrett ferdig til bruk tilpasset dine selgere ute og administrasjonen inne.

Trygg med forvaltningsavtale

Det mest verdifulle er dine selgere og salgsfremmeres tid brukt i butikk og hos kunde.
Med Andhøys Forvaltningsavtale for nettbrett, er du sikret maksimal brukstid og minimal tid uten operativt nettbrett.

God Opplæring og kurs

Vi gir god opplæring for alle!
Oppstarts-kurs, selgerkurs eller annen opplæring tilbys i våre lokaler eller vi møter opp der brukerne samles!

Support og kompetanse

Vi gir alle brukere god kundestøtte og rask support!
Vi formidler gjerne vår kompetanse og bidrar gjerne i samarbeid med dere.

HardwareB609px

MERSALG gruppen

”God salgsplan, nøyaktig registrering, endringsvilje og engasjement er avgjørende for oss ovenfor våre oppdragsgivere. ARAwin og Andhøy Data møter oss med de samme verdier.”

Frode Hansen, adm.dir. Mersalg AS

ARAwin benyttes i dag av mer enn 35 ledende leverandører til dagligvare og storhusholdning. Mange av disse samhandler igjennom ARAwin som løsning for aktivitet, registrering og analyse. Spør oss om referanser som ligner din bedrift. Kanskje du er en av våre nye veivisere?

Kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon

post@andhoy.no